Books

Sheikh Deniz Tezcan has written numerous books about Islam in the Dutch language. The following books can be purchased, please contact the Sheikh via X (formerly Twitter) or Instagram to order directly. Text under the books continues in Dutch.


Fikh voor Minderheden: in de lage landen

Het doel van de Fikh voor minderheden in Nederland is het creëren van meer harmonie tussen het leven van de moslims in Nederland, hun religie en de Nederlandse cultuur.

De hoofdvraag in dit boek is dan ook: "Hoe ben ik een goede moslim én hoe kan ik mij houden aan alle islamitische geboden in Nederland?"

De auteur geeft zijn onderbouwde visie op deze vraag en gaat in het kort in op de onstaansgeschiedenis van de verschillende wetscholen en de fikh.

Prijs incl. verzending in NL/BE: € 14,95

Katechismus van de Islaam: voor (nieuwe) moslims

Er zijn veel boeken geschreven over de Islam, wat ik nog niet heb gezien is een compacte Katechismus van de Islam in het Nederlands. Deze Katechismus kan worden gezien als een handleiding voor zowel "bekeerlingen" als geboren moslims die willen starten met het praktiseren van de Islam.

De auteur behandeld zowel de theoretische zaken (over bijvoorbeeld de vijf zuilen, de pilaren van het geloof en de stromingen aan bod) alsmede de praktische zaken.In het praktische gedeelte komen zaken zoals bijvoorbeeld het gebed, de Zakaat, de Ramadan, de bedevaart en de rituele wassingen aan bod.

Prijs incl. verzending in NL/BE: € 14,95

Het Toereikende in de Madhab van Imam Ahmad ibn Hanbal

Er zijn veel boeken geschreven over de Hanbali Madhab, echter is de overgrote meerderheid enkel in het Arabisch geschreven en enkel bekend bij leraren gevestigd in de Arabische wereld. De pure Hanbali madhab, zonder de latere aanpassingen door de volgelingen van Muhammed ibn Abd al-Wahhab at-Tamimi, is in Nederland en de rest van Europa eigenlijk niet vertegenwoordigd.

In dit boek neem ik jou als lezer me in de grond beginselen van de Hanbali madhab, en leer je wat, in mijn persoonlijke visie, het belangrijkste is om te leren als een beginnende student van kennis.

In dit tijdperk zijn de meeste mensen enkel geïntresseerd in het kennen van verschillende meningen, posities en bewijzen. De meeste van hen misleiden zichzelf door te denken dat zij de bewijzen kennen, in realiteit kennen zij enkel datgene dat gerelateerd is aan het bewijs.

Prijs incl. verzending in NL/BE: € 9,95